آرامستان جزیره خارگ ساماندهی می‌شود
آرامستان جزیره خارگ ساماندهی می‌شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: توسعه آرامستان «میر محمد » جزیره خارگ در دستور کار قرار می‌گیرد.

محمدرضا دشتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با برنامه‌ریزی صورت گرفته توسعه آرامستان میر محمد جزیره خارگ در دستور کار قرار می‌گیرد.
بخشدار ویژه خارگ افزود: در حال حاضر تنها آرامستان در سطح جزیره خارگ این آرامستان است که نیازمند به توسعه و همچنین ساماندهی است.
وی بیان کرد: شهرداری خارگ به عنوان یک نهاد اجتماعی نسبت به چگونگی ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در این فضای معنوی اقدامات مؤثری را به سرانجام رسانده است.
وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد می‌شود ضمن فراهم کردن شیوه‌ها، بهترین تسهیلات برای شهروندان در زیارت اهل قبور فراهم و در رابطه با کفن، دفن و تجهیز اموات از فضای مناسب ایجاد شود.