تدوین سند چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ ساله بهداشت و درمان استان بوشهر آغاز شد
تدوین سند چشم‌انداز ۵ تا ۱۰ ساله بهداشت و درمان استان بوشهر آغاز شد

گناوه– ایرنا– معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: تدوین سند چشم انداز ۵ تا ۱۰ ساله حوزه سلامت این استان با هدف ارتقای ساختار و شاخصه‌های بهداشتی و درمانی مردم توسط این دانشگاه آغاز شده است.

دکتر قاسم برجویی فرد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: براساس نیازسنجی‌هایی که حوزه بهداشت و درمان استان بوشهر دارد، تلاش می‌کنیم تا نیازمندی های این مجموعه درهمه شهرستان ها مشخص شود و براساس نیاز ۵ تا  ۱۰ ساله، در آینده یک برنامه ریزی دقیق در زمینه نیاز به تخت‌های بیمارستانی، ابنیه و اماکن، تخصص های لازم  و برنامه های ارتقایی و سیاست گذاری های کلان صورت گیرد.

وی بیان کرد: براساس این سند، همت خود را بکار خواهیم بست تا جایگاه و شرایط و ساختار بهداشتی و درمانی مردم را ارتقا دهیم.

برجویی فرد به آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین سند چشم انداز اشاره کرد و گفت: این سند درحال تدوین است و یک بخش هایی از کارها در هرکدام از معاونت ها و مجموعه دانشگاه براساس نیاز در حال انجام است و درشهرستان‌ها نیز توسط مسئولان مربوطه احصا تا برنامه ریزی و تکمیل شود.

وی افزود: این سند پس از تکمیل  به صورت رسمی رونمایی و شفاف در اختیار مردم قرار می گیرد تا بدانند در ۵ تا ۱۰ سال آینده وضعیت تخت های بیمارستانی و  شاخص های بهداشتی و مراکز چه وضعیت و ویژگی هایی دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: در زمان تدوین سند چشم انداز، نیاز ۵ تا ۱۰ ساله آینده شهرستان ها نظیر تخت های بیمارستانی سنجیده می شود و در زمان سفرهای مسئولان کشوری، ارایه و بر اساس آن تصمیم گیری و عمل خواهد شد.

وی  بیان کرد: در این راستا حتی اگر مجموعه استانداری و دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر بخواهند برنامه ای را تدوین کنند براساس این سند انجام خواهند داد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر گفت: خیرانی نیز که قصد سرمایه گذاری در حوزه سلامت دارند براساس سند چشم انداز تدوین شده عمل خواهد کرد.

وی با بیان اینکه براساس نقشه آمایش سرزمینی به طور دقیق از منابع محدودی که داریم بهینه می توانیم استفاده کنیم، افزود:  نباید اینطور باشد در شهرهایی از استان بیمارستانی ساخته شود اما تعداد تخت های آن  نیاز مردم نباشد و شهر دیگری که نیاز داشته باشد با کمبود مواجه شوند.

وی در پاسخ به مطالبه چندین ساله مردم شهرستان گناوه به دستگاه ام آر آی گفت: از نظر نرم جمعیتی باید استقرار  نظیر ام آر آی  به صرفه باشد و در شرایط کنونی بهترین راه حل در این زمینه مشارکت بخش خصوصی است.

برجویی فرد بیان کرد: ام آر آی  یک روش تشخیصی است و درمانی نیست و اگر پزشک نسبت به بیماری یک فرد، معاینه درست انجام دهد و شرح حال بگیرد و براساس معاینه بالینی بخواهد آن ر ا بنویسد  به مراتب تعداد کمتری  خواهد نوشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر اظهارکرد: در زمان حاضر  چهار بیمارستان سلمان فارسی، بنت الهدی،  مجموعه خصوصی و بیمارستان برازجان دارای ام آر آی هستند، در صورتیکه براساس نرم جمعیتی استان دو تا کفایت می‌کند که با دارابودن این تعداد هم مردم از صف طولانی مشکل دارند.