فیلم / آب گرفتگی  معابر شهر گناوه
فیلم / آب گرفتگی  معابر شهر گناوه

گناوه -ایرنا – بارندگی شب گذشته موجب آب گرفتگی برخی معابر شهر گناوه شد. فیلم – نعمت الله بهروزی