قیمت گوشت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱/ شقه گوسفندی ۱۲۹ هزار تومان
قیمت گوشت ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱/ شقه گوسفندی ۱۲۹ هزار تومان

قیمت انواع گوشت قرمز امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت انواع گوشت قرمز در ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت‌ها به تومان است (تحلیل بازار) :
راسته با استخوان گوسفندی۱۵۹,۰۰۰
ران کامل ممتاز گوسفندی۱۷۲,۰۰۰
کف دست گوسفندی با ماهیچه۱۵۸,۰۰۰
ران پاک کرده گوساله۱۶۶,۰۰۰
سر دست پاک کرده گوساله۱۶۵,۰۰۰
گردن گوسفندی۱۳۳,۰۰۰
قلوگاه گوساله۱۴۷,۰۰۰
گردن گوساله۱۲۹,۰۰۰
قلم گوساله۱۶,۰۰۰
سردست گوسفندی۱۳۱,۰۰۰
ماهیچه گوساله۱۶۳.۰۰۰
دمبالیچه گوسفندی۸۹,۰۰۰
نیم شقه سردست گوسفند۱۲۸.۰۰۰
شقه لاشه گوسفندی۱۲۹,۰۰۰
نیم شقه ران گوسفندی۱۳۵,۰۰۰
۲۲۳۲۲۳