نتایج انتخابات شورای ششم گناوه
نتایج انتخابات شورای ششم گناوه

نتیجه انتخابات شورای ششم شهر گناوه گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمد حسینی: نتیجه قطعی انتخابات شورای شهر گناوه ۱- کوروش شبانکاره: ۵۷۸۳ ۲- هادی عربزاده: ۳۵۵۵ ۳-ایوب خدری: ۳۵۳۴ ۴-سمیه مرادی: ۳۲۳۵ ۵- علیرضا بهزادی: ۲۹۱۰ ۶-فاطمه اسماعیلی: ۲۹۰۴ ۷- سجاد امیری: ۲۶۴۰ ۸- مهراب خادمی: ۲۴۸۸ ۹- هادی خالقی: ۲۲۴۵ ۱۰- حسین احمدی: ۲۲۳۲ ۱۱- خسرو […]

نتیجه انتخابات شورای ششم شهر گناوه

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمد حسینی: نتیجه قطعی انتخابات شورای شهر گناوه

۱- کوروش شبانکاره: ۵۷۸۳

۲- هادی عربزاده: ۳۵۵۵

۳-ایوب خدری: ۳۵۳۴

۴-سمیه مرادی: ۳۲۳۵

۵- علیرضا بهزادی: ۲۹۱۰

۶-فاطمه اسماعیلی: ۲۹۰۴

۷- سجاد امیری: ۲۶۴۰

۸- مهراب خادمی: ۲۴۸۸

۹- هادی خالقی: ۲۲۴۵

۱۰- حسین احمدی: ۲۲۳۲

۱۱- خسرو حسینی: ۲۰۹۷

۱۲- مدینه عسکری: ۲۰۳۹

۱۳- جلیل زعاب: ۲۰۱۷

۱۴- مختار شرونی: ۱۹۵۲  • نویسنده : الیاس احمد حسینی
  • منبع خبر : گناوه‌آنلاین