الهام بهروزی: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر شرط اختصاص اعتبار برای ساخت کتابخانه مرکزی را در گروی اختصاص زمین سنددار معرفی کرد.