اختلاف نظر به خاطر زمان انتخابات کمیته/ پیشنهاد دو زمان جدید
اختلاف نظر به خاطر زمان انتخابات کمیته/ پیشنهاد دو زمان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۱ به ریاست سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته و سید حمید سجادی وزیر ورزش در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد. دلیل غیبت بعضی اعضا این مجمع در شرایطی آغاز شد که به علت برق آکادمی ملی المپیک، برق اضطراری فعال شد. در […]

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاهمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک از ساعت ۱۱ به ریاست سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته و سید حمید سجادی وزیر ورزش در محل آکادمی ملی المپیک آغاز شد.
دلیل غیبت بعضی اعضا
این مجمع در شرایطی آغاز شد که به علت برق آکادمی ملی المپیک، برق اضطراری فعال شد. در آغاز حضور مجمع، کیکاوس سعیدی دبیر مجمع تاکید داشت که بدهی از اعضا به دلیل مسافرت و حضور در خارج از کشور به صورت وبیناری در مجمع حضور دارند.
ارائه گزارشی از عملکرد کمیته المپیک
در ادامه کلیپی از عملکرد کمیته ملی المپیک پخش شد تا اعضای شرکت کننده در جریان برنامه های اجرا شده از سوی این‌ کمیته به ویژه طی سال گذشته قرار بگیرند.
قطعی برق و مشکل پوشش رسانه ها
به دلیل قطعی برق آکادمی ملی المپیک، برای چند دقیقه پخش جریان مجمع برای نمایندگان رسانه ها قطع شد. وقتی مجدد خبرنگاران در جریان مجمع قرار گرفتند که‌ کیکاوس سعیدی در حال توضیح دلیل لغو سفر نمایندگان شورای المپیک آسیا به ایران بود و اینکه مجمع بر اساس چه دستور العملی ادامه خواهد داشت. البته در این لحظه مجدد برق قطع شد!
گرایش سجادی به تعویق انتخابات به بعد از بازی های اسلامی
پخش جریان مجمع برای خبرنگاران وقتی مجدد میسر شد که نصرالله سجادی مشاور رئیس کمیته ملی المپیک در حال تشریح پیشنهاد خود برای تعویق انتخابات تا بعد از بازی های اسلامی بود. وی به خاطر فاصله زمانی کوتاه ۲۰ تیرماه تا زمان بازی های اسلامی، برگزاری انتخابات در این زمان را مناسب ندانست به خصوص به خاطر جابه جایی خزانه دار ‌ دبیر و مشکلات احتمالی مالی برای کاروان، از طرفی برگزاری انتخابات در دیگر زمان پیشنهادی یعنی ۳۰ مردادماه را هم به خاطر بازگشت کاروان و حضور احتمالی برخی روسا در قونیه، مناسب نیست. سجادی در نهایت پیشنهاد داد که انتخابات در تاریخ ۶ یا ۷ شهریورماه برگزار شود.
تاکید رئیس ووشو بر عدم تعویق بیشتر انتخابات
امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو از مخالفان تعویق انتخابات بود و در همین زمینه توضیح داد. وی گفت که اصول حکمرانی می گوید که انتخابات سر وقت برگزار شود. برگزاری انتخابات نباید در مسایل مالی مشکلی ایجاد کند چون‌قاعدتا از حالا ارز و ریال لازم برای کاروان تامین شده است.

گزارش اتفاقات مجمع کمیته ملی المپیک در این خبر تکمیل می شود….