انتخابات کمیته ملی المپیک به بعد بازی های آسیایی موکول شد 
انتخابات کمیته ملی المپیک به بعد بازی های آسیایی موکول شد 

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین زمان انتخابات کمیته ملی المپیک یکی از محورهای چهل و نهمین مجمع این کمیته بود که امروز برگزار شد. بر این اساس و با نظر موافق اعضای مجمع مصوب شد که انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از بازی های آسیایی برگزار شود. پیش از این قرار بود انتخابات این کمیته […]

به گزارش خبرنگار مهر، تعیین زمان انتخابات کمیته ملی المپیک یکی از محورهای چهل و نهمین مجمع این کمیته بود که امروز برگزار شد.
بر این اساس و با نظر موافق اعضای مجمع مصوب شد که انتخابات کمیته ملی المپیک بعد از بازی های آسیایی برگزار شود.
پیش از این قرار بود انتخابات این کمیته امروز برگزار شود اما به خاطر آماده نبودن آیین نامه لغو شد.