بخشدار ریگ گناوه: تسهیل ساخت مسکن رمز ماندگاری در روستاهای این بخش است
بخشدار ریگ گناوه: تسهیل ساخت مسکن رمز ماندگاری در روستاهای این بخش است

گناوه – ایرنا – بخشدار ریگ گناوه گفت: رمز ماندگاری و تقویت انگیزه برای اقامت مردم در روستاهای این بخش، توجه به عمران و آبادی و تسهیل در دستیابی به خواسته‌های قانونی آنها از جمله تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن و کاهش هزینه‌های کارشناسی و تعیین تکلیف اراضی در این مناطق است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ضرغام محمدی روز سه شنبه در جلسه مشترک دهیاران با سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بادستور کار بررسی مشکلات حوزه مسکن روستایی  افزود: باتوجه به اینکه دولت سیزدهم به حل مشکلات حوزه مسکن توجه ویژه‌ای دارد، باید دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای برداشتن موانع موجود خانه دار شدن روستائیان همت و تلاش مضاعف کنند.

بخشدار ریگ اظهارکرد:  حل مشکلات مربوط به حوزه مسکن و اراضی روستایی و بازنگری و پیگیری طرح‌های روستایی ضروری است.
دهیاران بخش ریگ در این جلسه به طرح مشکلات حوزه مسئولیت خود اشاره کردند و خواستار  بازنگری طرح هادی  و لزوم توسعه مناطق مسکونی شدند.
در این جلسه مقرر شد، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان گناوه مشکلات حوزه مسکن روستاهای بخش ریگ را از طریق مبادی ذی‌ربط رسیدگی کند و نتایج آن را در گزارشی به بخشداری ارایه دهد.

بخش ریگ از توابع شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قرار دارد.