برخورد قانونی و بدون اغماض با سودجویان زمین در استان بوشهر
برخورد قانونی و بدون اغماض با سودجویان زمین در استان بوشهر

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: در برخورد قانونی و مقابله با سود جویان زمین در استان بوشهر هیچ گونه اغماض و چشم پوشی نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جمادی صبح سه شنبه در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان بوشهر با تاکید به اینکه همه افراد و آحاد جامعه در مقابل حفظ بیت المال مکلف هستند گفت: تمام افرادی که در این زمینه تکلیف قانونی و شرعی دارند باید با مشارکت مردم در حفظ و نگهداری بیت المال بکوشند.
وی افزود: در برخورد قانونی و مقابله با سود جویان زمین هیچ گونه اغماض و چشم پوشی نخواهیم داشت.
جمادی به اجرای طرح کاداستر (حد نگاری) اشاره کرد و اظهار داشت: با مستند سازی و داشتن اطلاعات از بسیاری تعرض‌ها بویژه در بخش زمین و عرصه‌های ملی پیشگیری می‌شود.
وی بیان کرد: در این ارتباط همدلی، وحدت و جمعی نگاه کردن به مسائل مربوط به حفظ حقوق بیت المال بیش از بخشی نگری اهمیت دارد.
جمادی به همکاری سایر دستگاه‌های زی ربط در اجرای طرح کاداستر تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به تبدیل سندهای خود در زمینه املاک سازمان‌های متبوع شأن به سند تک برگ اقدام کنند تا با اجرای طرح کاداستر حدود املاک مشخص و از تجاوز و تعرض افراد سودجو نسبت به حقوق بیت المال جلوگیری شود.