بندرگناوه آمبولانس ندارد!
بندرگناوه آمبولانس ندارد!

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمد‌حسینی- این صحنه‌های دلخراش و تاسف‌بار برای چندمین بار است که در شهر گناوه در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. گفته می‌شود شهرستان ۸۰ هزار نفری گناوه با کمبود شدید آمبولانس اورژانس مواجه است. در پاسخ به اعتراضات مردم چند روز پس از آن حادثه مرکز شبکه بهداشت گناوه خبر داد “با […]

گناوه‌آنلاین؛ الیاس احمد‌حسینی- این صحنه‌های دلخراش و تاسف‌بار برای چندمین بار است که در شهر گناوه در یک ماه اخیر اتفاق افتاده است. گفته می‌شود شهرستان ۸۰ هزار نفری گناوه با کمبود شدید آمبولانس اورژانس مواجه است. در پاسخ به اعتراضات مردم چند روز پس از آن حادثه مرکز شبکه بهداشت گناوه خبر داد “با رایزنی و پیگیری های انجام شده از طریق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مساعدت مسئولین محترم دانشگاه، مجوز تامین نیروی لازم اخذ گردیده و همه کدهای اورژانس ۱۱۵ در شهرستان گناوه فعال گردید”. شب گذشته در خیابان بهار تصادفی اتفاق افتاده اما بنابر گفته شاهدان عینی تا یک ساعت پس از تماس هنوز کسی نیامده و گفته شده آمبولانس اورژانس در دسترس نیست. واقعاً باید برای این مشکل تعلل کرد و به دنبال استدلال و اثبات این مدعا بود که جان شهروندان در خطر است؟ یا اینکه برای ۸۰ هزار نفر همین چند آمبولانس کافی‌ست و مشکل مردم هستند که بیش از استاندارد تصادف می‌کنند!

  • نویسنده : الیاس احمد‌حسینی
  • منبع خبر : گناوه‌آنلاین