توجه به موسسات قرآنی در دستورکار فرهنگ و ارشاد بوشهر قرار دارد
توجه به موسسات قرآنی در دستورکار فرهنگ و ارشاد بوشهر قرار دارد

بوشهر- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر توجه ویژه ای به مؤسسات قرآنی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از ساختمان نیمه کاره مؤسسه قرآنی بشری آبدان اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر توجه ویژه ای به مؤسسات قرآنی دارد.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر بیان داشت: تمام تلاش خود را درجهت اتمام و اعتبار این ساختمان به کار خواهم برد.
افروغ یادآور شد: اعتبارات این مؤسسه قرآنی در کمیته برنامه ریزی استان مطرح خواهد شد و انتظار داریم مشکل ساختمان این مؤسسه برطرف شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر به همراه بخشدار آبدان از ساختمان نیمه کاره مؤسسه قرآنی بشری بازدید کردند و از نزدیک در خصوص مشکلات این ساختمان قرار گرفت.