حدود ۹ میلیارد به کشتی داده‌ایم/ بروند سخنرانی ها را گوش کنند
حدود ۹ میلیارد به کشتی داده‌ایم/ بروند سخنرانی ها را گوش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در پایان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک گفت: امروز در حقیقت چهارمین سال کمیته در دوره من است، در مجمع امروز گزارش کلی در ٢۴ محور ارایه شد، این گزارش نشان داد مبنای کار ما اخلاق مداری و شفافیت، افزایش روابط بین المللی، توسعه فضاهای کمیته و آکادمی، […]

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری در پایان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک گفت: امروز در حقیقت چهارمین سال کمیته در دوره من است، در مجمع امروز گزارش کلی در ٢۴ محور ارایه شد، این گزارش نشان داد مبنای کار ما اخلاق مداری و شفافیت، افزایش روابط بین المللی، توسعه فضاهای کمیته و آکادمی، تلاش برای ارتقای منابع بودجه و … بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع بودجه های دریافتی ۶٠ درصد به فدراسیون ها اختصاص داده شد، برای این منظور شاخص بندی صورت گرفت که از یک تا ١٠٠٠ تعیین شده است، کشتی بالاترین امتیاز را کسب کرده است، به ازای هر شاخص ۴ میلیون تومان تخصیص داشتیم.

رئیس کمیته ملی المپیک ادامه داد: آنچه امروز از اعضای مجمع خواستیم رای گیری بود که بیش از ٩٠ درصد نسبت به برنامه های ١۴٠٠ و برنامه پیشنهادی ١۴٠١ رویکرد مثبت داشتند،. مسئله مهم مورد بحث در مجمع امروز بررسی آیین نامه اجرایی و تعیین زمان حدودی انتخابات بود، اگر امروز انتخابات برگزار نشد به خاطر طولانی شدن پروسه اساسنامه بود اما این وعده را می دهم که حداقل برای یک دهه دیگر کمیته ملی المپیک دارای اساسنامه قانونی و مصوب است.

وی ادامه داد: سیاست قطعی کمیته شفاف سازی در تمام امور است، طی چهار سال گذشته آنچه به عنوان اعتبار وارد کمیته شده و آنچه خارج شده در سایت موجود است، سیکل توزیع منابع طبق قانون است و کسی به آن ایراد و انتقاد نداشت، تا به امروز به طور میانگین هر فدراسیون ١٣٩ درصد تخصیص داشته و پیش بینی می کنیم به ١۵٠ درصد برسد چون تلاش داریم یک مرحله تخصیص دیگر داشته باشیم.

سیدرضا صالحی امیری ادامه داد: خدا را شاکرم اعضای مجمع ضمن ابراز لطف به بنده از عملکرد کمیته هم راضی بودند، از آنها تشکر می کنم که همراه ما بودند، باور دارم بدون رسانه امکان این موفقیت نیست چون حلقه اتصال ما و ورزشکاران هستند. مجمع بدون چالش جدی به پایان رسید، صحبت هایی که شد در همه مجامع وجود دارد، مجمع به برنامه های کمیته در سال ١۴٠١ رای مثبت داد.

صالحی امیری در مورد مشکل دبیر با هیات اجرایی و بودجه کم کشتی گفت: بودجه مصوب کشتی ۴ میلیارد بوده اما تخصیص ما ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون است. ما حق می دهیم، نیازهای فدراسیون بیشتر است اما ظرفیت ما بیشتر از این نیست. تلاش کردیم منابع را عادلانه توزیع کنیم. همه فدراسیون ها برای کمیته شرایط برابر دارند.

وی ادامه داد: انتظار دبیر به جاست اما افراد در هنگام ورود به انتخابات می‌گویند که از منابع خارج از دولت استفاده می‌کنند و خواهش می‌کنم که آنها یکبار سخنرانی خود را گوش کنند. کسانی که این صحبت را دارند که منابع مالی آنها محدود است کسانی هستند که هنگام ورود به انتخابات گفته اند که از منابع مالی خارج از دولت استفاده می‌کنند. ما به همه ۵۰ فدراسیون براساس امتیاز منابع می دهیم نه براساس نیازها.

صالحی امیری در مورد اینکه دبیر عنوان کرده با تیم سوم خود در بازی ها شرکت می کند تصریح کرد: در مورد مسائل فنی به ستاد عالی دعوت می‌شود و تصمیم‌گیری توسط ستاد عالی انجام خواهد شد.