رسیدگی CAS به اعتراض ساوه‌شمشکی/ احتمال بازگشت حسین به مسابقات
رسیدگی CAS به اعتراض ساوه‌شمشکی/ احتمال بازگشت حسین به مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به شکایت حسین ساوه شمشکی نماینده اسکی آلپاین ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ امروز با حضور نماینده دیوان حکمیت ورزش (CAS) برگزار شد. خبرنگار مهر در گفتگو با حسین ساوه شمشکی کسب اطلاع کرد که میزان ماده موجود ممنوعه در نمونه ادرار این ورزشکار در این جلسه ناچیز […]

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه رسیدگی به شکایت حسین ساوه شمشکی نماینده اسکی آلپاین ایران در بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ امروز با حضور نماینده دیوان حکمیت ورزش (CAS) برگزار شد.

خبرنگار مهر در گفتگو با حسین ساوه شمشکی کسب اطلاع کرد که میزان ماده موجود ممنوعه در نمونه ادرار این ورزشکار در این جلسه ناچیز عنوان شده است و احتمال ورود آن به صورت خوراکی به بدن وی بالا بوده است.

ساوه شمشکی نیز مستندات خود در مورد ورود غیر عامدانه این ماده به بدن خود را در این جلسه در حضور بهرام ساوه شمشکی دبیر فدراسیون به دادگاه حکمیت ورزش ارائه کرده است.

قرار است دیوان حکمیت ورزش تا ۲۴ ساعت آینده در خصوص صدور اجازه شرکت وی در مسابقات مارپیچ کوچک تصمیم گیری کند. با این حال شانس بازگشت اسکی باز ایران به بازیهای المپیک زمستانی کم نیست.