فاطمه آبادی: جشنواره بین‌المللی فیلم «حوا» با شعار «ما پای خانواده ایستاده‌ایم» درصدد است تا با گسترش مسیرهای عرضه و پخش آثار زن‌محور و خانواده‌محور در ایران و دنیا، بستر لازم را برای ایجاد یک اتحادیه مشترک از فیلمسازان باورمند به خانواده و با تاکید بر نقش موثر زنان در خانواده فراهم کند.