ریزش محصول نخیلات دشتستان به خاطر شرایط جوی
ریزش محصول نخیلات دشتستان به خاطر شرایط جوی

بوشهر- شرایط جوی باعث شده تا ثمر برخی از نخیلات در شهرستان دشتستان با ریزش روبرو شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر وضعیت و شرایط جوی و وزش باد، باعث ریزش ثمر برخی از نخیلات در روستای دشتی اسماعیل‌خانی شهرستان دشتستان شده است.
روستای دشتی اسماعیل‌خانی در بخش آب‌پخش به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های تولید خرمای کشور قرار دارد.