ریشه‌کنی فقر مطلق در جزیره خارگ با جدیت دنبال می‌شود
ریشه‌کنی فقر مطلق در جزیره خارگ با جدیت دنبال می‌شود

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ گفت: ریشه‌کنی فقر مطلق در جزیره خارگ با جدیت دنبال می‌شود.

محمدرضا دشتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تلاش برای مبارزه با فقر مطلق در اولویت کاری دولت در بخش ویژه خارگ قرار خواهد گرفت و همه نهادهای مردمی و دولتی ضمن هماهنگی باید در این راستا اقدام کنند.
وی افزود: با برنامه ریزی، طراحی و کار جهادی برای ریشه کن کردن فقر مطلق در جزیره خارگ اقدام خواهیم کرد و در این راستا از همه خیرین و گروه‌های جهادی درخواست داریم در کنار مجموعه دولتی جزیره برای مبارزه با فقر مطلق همکاری کنند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: در موضوع ریشه کنی فقر، خودکفایی خانواده‌ها بسیار مهم است و باید در راستای توانمندسازی با حفظ کرامت محرومان برنامه ریزی کنیم و قابل پذیرش نیست که شخصی از شدت فقر شب را گرسنه سر بر بالین بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: مهارت آموزی، ایجاد اشتغال و توانمندسازی خانواده‌های آسیب پذیر در این جزیره از مهمترین برنامه‌های این قرارگاه فقرزدایی است.