سکوت معنی‌دار شرکت آبفای استان بوشهر
سکوت معنی‌دار شرکت آبفای استان بوشهر

سکوت معنی‌دار شرکت آبفای استان بوشهر چرا قبض‌های آب و فاضلاب گناوه نجومی نوشته می‌شوند گناوه‌آنلاین- مرتضی خضری: مدیران دست مردم را خوانده‌اند و می‌دانند «چند مرده حلاجند». مسئولین می‌دانند این مردم پوستشان را هم بِکنی جیک‌شان در نمی‌آید. در گناوه اداره آب و فاضلاب قبض‌هایی صادر می‌کند که با هیچ متر و معیاری نمی‌توان […]

سکوت معنی‌دار شرکت آبفای استان بوشهر
چرا قبض‌های آب و فاضلاب گناوه نجومی نوشته می‌شوند

گناوه‌آنلاین- مرتضی خضری: مدیران دست مردم را خوانده‌اند و می‌دانند «چند مرده حلاجند».
مسئولین می‌دانند این مردم پوستشان را هم بِکنی جیک‌شان در نمی‌آید.
در گناوه اداره آب و فاضلاب قبض‌هایی صادر می‌کند که با هیچ متر و معیاری نمی‌توان مبلغ و مقدار آب مصرفی را واقعی جلوه داد.
▪در شهر گناوه بیش از ۲۰ هزار مشترک آب وجود دارد. اگر امور مشترکین در هر ماه تنها قبض ۲۰۰۰ مشترک را اشتباه بنویسد و از هر فرد تنها مبلغ ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان بیش از رقم واقعی بگیرد در پایان هر ماه ۳ میلیارد تومان از مردم به اشتباه سرقت کرده است.
▪مشترکی که مبلغ ماهیانه آب مصرفیش طی یک دهه بین ۱۰ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بوده است اگر یک شبِ تبدیل به ۱ میلیون ۵۰۰ هزار تومان شود بی‌شک واکنش نشان می‌دهد اما وقتی به آبفا مراجعه می‌کند و با هزار منت و اصلاحیه تخفیف می‌گیرد و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. مشترک از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد و هزار دعا هم به جان امور مشترکین می‌کند که مبلغ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی را تبدیل به ۵۰۰ هزار تومان کرد اما مشترک نمی‌داند همین را هم که پرداخت کرده است به ناحق است.
البته این داستان در تمام امورات کشور تکرار شده است. ابتدا افزایش بی‌رویه و سپس با اندکی کاهش همه را راضی می‌کنند. با این روند متخلف بدون هیچ گزندی تخلف خود را قانونی جلوه می‌دهد و پیش می‌برد.
در هر صورت، امور مشترکین با اشتباهش جیب مردم را خالی می‌کند و شرکت آبفای استان هم از این اشتباهات راضی‌ست وگرنه کارشناسان شرکت می‌دانند اشتباه صورت گرفته است.
شرکت آبفای استان با سکوت معنی دارش فرصت سرکیسه کردن مردم را به کسانی می‌دهد که با اشتباهاتشان زندگی را بر مردم تلخ کرده‌اند.
یکی این وسط «هم شریک دزد است و هم رفیق قافله».

آیا غیر از این است؟
اگر نیست، یکی پاسخ بدهد.

  • نویسنده : مرتضی خضری