شهرهای آبی استان بوشهر کاهش یافت/ افزایش شهرستان‌های زرد کرونایی
شهرهای آبی استان بوشهر کاهش یافت/ افزایش شهرستان‌های زرد کرونایی

بوشهر – در آخرین رنگ‌بندی کرونایی که توسط وزارت بهداشت اعلام شده است، تعداد شهرهای آبی در استان بوشهر با کاهش و تعداد شهرستان‌های با وضعیت زرد با افزایش روبرو بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین رنگ‌بندی کرونایی که توسط وزارت بهداشت اعلام شده است، فقط یک شهرستان استان بوشهر در وضعیت آبی قرار دارد و ۹ شهرستان دیگر استان در وضعیت زرد هستند.
در این رنگ‌بندی، شهرستان گناوه در وضعیت آبی کرونایی قرار گرفته و شهرستان‌های بوشهر، دیلم، دشتستان، دشتی، تنگستان، جم، دیر، عسلویه و کنگان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
پیش از این، سه شهرستان استان در وضعیت آبی، یک شهرستان نارنجی و شش شهرستان در وضعیت زرد قرار داشتند.
در رنگ‌بندی جدید استان بوشهر هیچ شهرستان با وضعیت نارنجی ندارد و تعداد شهرهای آبی در استان بوشهر با کاهش و تعداد شهرستان‌های با وضعیت زرد با افزایش روبرو بوده است.