صرافان دلار را در دهمین روز فروردین چند خریدند؟
صرافان دلار را در دهمین روز فروردین چند خریدند؟

قیمت خرید دلار توسط صرافان در دهمین روز فروردین اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خرید دلار از مردم امروز کف کانال ۲۴ هزار تومان ایستاد.
قیمت دلار امروز در صرافی‌های بانکی در کانال ٢۵ هزار و ٣١۶ تومان فروخته شد. نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ٢۵ هزار و ۶۴تومان گزارش شد. کف مقاومتی نرخ دلار در صرافی‌های بانکی برابر با ٢۵ هزار تومان اعلام شده است.به این ترتیب کف مقاومتی ٢۵ هزار تومان و سقف مقاومتی ٢۶ هزار تومان گزارش شد.
بر اساس این گزارش، قیمت فروش هر یورو نیز در صرافی‌های بانکی ۲۸و ۵۴٢ تومان و بهای خرید آن از مردم نیز برابر با ۲۸ هزار و ٢۵٨ تومان گزارش شد.
۲۲۳۲۲۳