کارکنان و ساکنان شهرستان عسلویه از غربت برنامه‌های فرهنگی هنری و همچنین کمبود زیرساخت‌های فرهنگی نظیر کتابفروشی استاندارد و مراکز فرهنگی هنری در این منطقه صنعتی گلایه دارند.