عملکرد دولت؛ متهم ردیف اول ناامنی سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲
عملکرد دولت؛ متهم ردیف اول ناامنی سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲

بر اساس پایش شاخص امنیت سرمایه گذاری فصل بهار ۱۴۰۲، نامناسب‌ترین نماگر، عملکرد دولت بوده است. در این بین، مناسب‌ترین نماگر همانند دو فصل اخیر، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض بوده است.

گناوه آنلاین؛

تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
عملکرد دولت؛ متهم ردیف اول ناامنی سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۲

بر اساس پایش شاخص امنیت سرمایه گذاری فصل بهار ۱۴۰۲، نامناسب‌ترین نماگر، عملکرد دولت بوده است. در این بین، مناسب‌ترین نماگر همانند دو فصل اخیر، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض بوده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بیست‌ودومین گزارش شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد. این گزارش با استفاده از آمارهای منتشر شده و ارزیابی پنج هزار و ۲۲ فعال اقتصادی نمونه جمع‌آوری شده است.
شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود. این شاخص در بهاری که گذشت به ۵٫۷۳ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت است) رسید. مقدار عددی شاخص امنیت سرمایه گذاری در زمستان ۱۴۰۱، به میزان ۶٫۱۰ و در پاییز ۱۴۰۱ به میزان ۶٫۸۲ بوده است که نشان از بهبود وضعیت و مناسب‌تر شدن این شاخص دارد.

وضعیت نماگرهای هفت‌گانه سرمایه گذاری
در جدول بالا نماگرهای هفت‌گانه از نامناسب‌ترین به مناسب‌ترین نشان داده شده است. بر اساس این جدول، نامناسب‌ترین نماگر در فصل بهار امسال، نماگر عملکرد دولت بوده است. در این بین، مناسب‌ترین نماگر همانند دو فصل اخیر، مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض بوده است.
در بهار ۱۴۰۲، وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان نامناسب‌تر شده و در جایگاه دومین نماگرنامناسب قرار گرفته است.
نکته قابل توجه این است که وضعیت نماگر ثبات اقتصاد کلان که در پایش پاییز ۱۴۰۱ در جایگاه دومین نماگر نامناسب قرار داشته در پایش زمستان ۱۴۰۱ به جایگاه چهارم نامناسب‌ترین‌ها رسیده بود، به طور مجدد در این پایش به همان جایگاه دومین نماگر نامناسب بازگشته است.
به عبارتی، وضعیت این نماگر نسبت به سایر نماگرها بدتر شده است. البته این گزارش به ما می‌گوید که وضعیت کلی نماگرها به جز اقتصاد کلان و مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض نسبت به فصول قبل مناسب‌تر شده است.
مطالعه بیشتر:
امن‌ترین و ناامن‌ترین استان‌ها برای سرمایه گذاری/ وضعیت شاخص امنیت سرمایه گذاری چگونه است؟
 
مطالعه بیشتر: چقدر سرمایه خارجی طی ۲ سال جذب شد؟ 

امنیت سرمایه گذاری

دولت

سرمایه گذاری