معوقه فروردین ماه چه زمان به حساب بازنشستگان واریز می‌شود؟
معوقه فروردین ماه چه زمان به حساب بازنشستگان واریز می‌شود؟

مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق اردیبهشت بازنشستگان کشوری با افزایش ۱۰ درصدی واریز شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مدیرکل امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: افزایش ۱۰ درصدی سال ۱۴۰۱ حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در اردیبهشت پرداخت شد.

به گفته خدامی، معوقه فروردین هم اعمال و همراه با حقوق اردیبهشت به حساب بازنشستگان واریز شد.
۲۲۳۲۲۷