واکنش سیدجلال حسینی به کنار گذاشتنش از فهرست پرسپولیس
واکنش سیدجلال حسینی به کنار گذاشتنش از فهرست پرسپولیس

سیدجلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کنار گذاشته شدن از سوی یحیی گل محمدی برای بازی فردا مقابل شهرخودرو مشهد گفت: پرسپولیس دو بازی مهم دیگر پیش رو دارد و فعلا همه باید کمک کنند تیم نتیجه بگیرد. وی ادامه داد: در شرایط فعلی صحبت کردن به صلاح تیم نیست و می توان […]

سیدجلال حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کنار گذاشته شدن از سوی یحیی گل محمدی برای بازی فردا مقابل شهرخودرو مشهد گفت: پرسپولیس دو بازی مهم دیگر پیش رو دارد و فعلا همه باید کمک کنند تیم نتیجه بگیرد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی صحبت کردن به صلاح تیم نیست و می توان بعد از دو بازی در مورد مسائل تیم صحبت کرد.