چرا تایید صلاحیت شده‌های انتخابات کمیته ملی المپیک معرفی نشدند؟
چرا تایید صلاحیت شده‌های انتخابات کمیته ملی المپیک معرفی نشدند؟

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت انتخابات کمیته ملی المپیک نه تنها از طرف مسئولان خارج از کمیته که مجری ایجاد شرایط قانونمند برای برگزاری آن هستند (از حیث برگزاری انتخابات فدراسیون های المپیکی) نادیده گرفته شده بلکه ستاد ویژه تشکیل شده در خودِ کمیته هم اهتمام لازم را به این انتخابات و برگزاری سرِوقت آن […]

به گزارش خبرنگار مهر، اهمیت انتخابات کمیته ملی المپیک نه تنها از طرف مسئولان خارج از کمیته که مجری ایجاد شرایط قانونمند برای برگزاری آن هستند (از حیث برگزاری انتخابات فدراسیون های المپیکی) نادیده گرفته شده بلکه ستاد ویژه تشکیل شده در خودِ کمیته هم اهتمام لازم را به این انتخابات و برگزاری سرِوقت آن ندارد که اگر از غیر این بود دستورالعمل ها و وظایف خود را نادیده نمی گرفت.
طبق دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک که به منظور برگزاری انتخابات ۶ شهریورماه تدوین و مصوب شد، تمام مراحل قانونی و لازم از اقدام اولیه برای انتخابات تا روز مجمع و تشکیل آن باید با نظارت «ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات» انجام شود (بخش دوم دستورالعمل)
برای این ستاد وظایف و اختیاراتی تعریف شده که همگی در راستای برگزاری بدون اشکال انتخابات است. این در حالی است تا به امروز بعضا این وظایف نادیده گرفته شده است و از جمله فرصت در نظر گرفته شده برای اعلام عمومی فهرست کاندیداها.
طبق ماده ۱۵ از بخش سوم دستورالعمل اجرایی انتخابات کمیته ملی المپیک که مربوط به شرح وظایف ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات است، این ستاد موظف است «حداقل یک هفته» پیش از تاریخ برگزاری انتخابات، فهرست اسامی نهایی کاندیداهای عضویت در هیات اجرایی را به تفکیک هر سمت همراه با بیوگرافی آنها را اعلام عمومی کرده و برای تمام اعضای مجمع ارسال کند. این در حالی است که در فاصله یک هفته مانده تا زمان مقرر برای برگزاری انتخابات هنوز این مهم انجام نشده است.
البته که ستاد موظف بود «ظرف سه روز کاری» درخواست های تایید شده ثبت نام برای احراز صلاحیت های عمومی را به مراجع ذی صلاح ارسال و پیگیری لازم جهت اخذ تاییدیه آنها (ماده ۱۴ از بخش سوم دستورالعمل) را انجام دهد اما در واقع نادیده گرفتن این مهم باعث عدم نهایی شدن فهرست کاندیداها در فاصله یک هفته مانده به انتخابات شده است.
البته که بررسی و پیگیری پرونده کاندیداها در مراجغ ذیصلاح معمولا زمان بَر است اما دستورالعملی که در آن «سه روزکاری» و «یک هفته» برای پیگیری تاییدیه کاندیداها و اعلام عمومی فهرست اسامی آنها تعیین شده، توسط مدیران داخلی کمیته ملی المپیک تدوین شده است. همین مسئله می طلبد آنها نگاه ویژه تری به قانونِ خودنوشته داشته باشند اما تا به امروز عکسِ این موضوع ثابت شده است.
البته که شرایط این روزهای ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات بی تاثیر در این کوتاهی ها نیست. به هر حال بعد از استعفای کیکاوس سعیدی، و بدون رئیس شدن ستاد، هیچ تصمیمی در این زمینه و به منظور تعیین تکلیف مدیریت ستاد گرفته نشد چون اصلا دستورالعمل تدوین شده راهکاری برای آن تعریف نکرده بود.
رئیس ستاد (کیکاوس سعیدی) در روز آخر نام نویسی از کاندیداها اقدام به ثبت نام کرد؛ اقدامی که دستورالعمل اجرایی انتخابات آن را منع کرده بود اما سرپرست دبیرکلی کمیته که در تمام جلسات بررسی پرونده کاندیداها حضور داشت برای ورود به انتخابات آن را نادیده گرفت و با یک استعفای لحظه آخری، تصمیمش برای ورود به انتخابات را علنی کرد. البته که بازنشستگی مانع حضور وی در انتخابات شده است اما به هر حال ستاد تطبیق و بررسی روند برگزاری انتخابات در روزهایی که رئیس داشت مرتکب خلاف شد بنابراین شاید انتظار بالایی باشد در این روزها که مدیریت ستاد بلاتکلیف است به وظایفش رسیدگی کند.