کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور گناوه خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند
کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور گناوه خواستار تبدیل وضعیت استخدامی خود شدند

گناوه – ایرنا – کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور بندرگناوه برای تبدیل وضعیت استخدامی در نامه‌ای از نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی استمداد طلبیدند.

به گزارش ایرنا، ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی این دانشگاه در این نامه که یک نسخه آن روز چهارشنبه به ایرنا ارسال شد، آورده اند: تبدیل وضعیت و رفع تبعیض در نهادهای زیر مجموعه دولت برای کارکنان قراردادی به یک رویا یا یک آرمان  دور از دسترس تبدیل شده است و سالها ، بلکه دهه هاست شاهد بی توجهی ،  به این مطالبه به حق و قانونی هستیم.

آنها در این نامه نوشتند: در مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور که  طرح نسبتا خوبی بود در دستور کار قرار گرفت و  امیدهای زیادی ایجاد کرد اما با کارشکنی  و ایرادات آیین نامه ای و به بهانه بارمالی پس از دو بار رفت برگشت بین مجلس و شورای نگهبان به تعویق افتاد.

کارکنان قراردادای دانشگاه پیام نور گناوه در ادامه اشاره کردند: پیگیری کمیسیون اجتماعی مجلس و تعلل دولت ، کار را به مجلس سیزدهم رساند و با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار دولت مردمی ، بارقه ای از امید در فضای  عمومی جامعه ایجاد شد.

آنها در ادامه این نامه آوردند:  مقرر شد دولت ، طرحی را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد تا ظرف ۴۵ روز تعیین تکلیف صورت گیرد ، اما بعد از گذشت چند ماه از روی کار آمدن دولت مردمی و مجلس انقلابی هنوز سند مدونی در این رابطه به تصویب نرسیده است.

در پایان این نامه آمده است:  اکنون کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور پس از سال‌ها کارشکنی و اهمال سوزی در انتظار سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان و تبدیل وضعیت استخدامی هستند، زیرا  برخی اجازه نمی‌دهند برای یک بار عدالت برقرار شود.