کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ماند/ احتمال تغییرات جدید
کامرانی فر دبیرکل فدراسیون فوتبال ماند/ احتمال تغییرات جدید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که از صبح روز پنجشنبه آغاز شده بود پس از چندین ساعت بحث و تبادل نظر در مورد تیم مدیریتی این فدراسیون عصر پنجشنبه به پایان رسید و تکلیف مسئولان جدید مشخص شد. براین اساس میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست مسئولیت فدراسیون فوتبال تا زمان […]

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال که از صبح روز پنجشنبه آغاز شده بود پس از چندین ساعت بحث و تبادل نظر در مورد تیم مدیریتی این فدراسیون عصر پنجشنبه به پایان رسید و تکلیف مسئولان جدید مشخص شد.
براین اساس میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست مسئولیت فدراسیون فوتبال تا زمان برگزاری مجمع را برعهده خواهد داشت. ضمن این که با نظر مثبت اعضای هیات رئیسه، حسن کامرانی که پیش از این به عنوان دبیرکل فدراسیون فعالیت می کرد همچنان به کارش ادامه خواهد داد.
به گفته احسان اصولی عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، احتمال تغییرات در بدنه فدراسیون وجود دارد که این موارد به تصمیم سرپرست و اعضای هیات رئیسه بستگی خواهد داشت.