کوتاهی وزارت ورزش برای سه فدراسیون جدید/ یک پای ماجرا می‌لنگد!
کوتاهی وزارت ورزش برای سه فدراسیون جدید/ یک پای ماجرا می‌لنگد!

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بسیاری از واکنش های تند و صریحی که منفک شدن انجمن آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزش های همگانی و تغییر ساختار آن به فدراسیون به همراه داشت، شکل گیری فدراسیون های «نو» در ورزش ایران با تشکیل دو فدراسیون «ورزش های دریایی و ساحلی» و «بادبانی» ادامه پیدا کرد. […]

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بسیاری از واکنش های تند و صریحی که منفک شدن انجمن آمادگی جسمانی از فدراسیون ورزش های همگانی و تغییر ساختار آن به فدراسیون به همراه داشت، شکل گیری فدراسیون های «نو» در ورزش ایران با تشکیل دو فدراسیون «ورزش های دریایی و ساحلی» و «بادبانی» ادامه پیدا کرد.
وزارت ورزش با تعیین سرپرست برای این فدراسیون ها آغاز حیات شان در ساختار این وزارتخانه را اعلام کرد و در واقع اینگونه به آنها مجوز لازم برای شروع به کار داد. سرپرست های منصوب با استناد به حکم ابلاغی توسط رئیس دستگاه ورزش خیلی زود برای دست به کار شدند تا با طی کردن هر چه زودتر مراحل اداری و مالی، برنامه‌ها و فعالیت های خود و فدراسیون شان را روی ریل بیندازند و زودتر به عنوان یک فدراسیون فعال در کنار دیگر فدراسیون هایی که پیشینه ای عریض و طویل در ورزش دارند، قرار بگیرند.
این در حالی است که وزارت ورزش به عنوان موسس این فدراسیون های جدید روال لازم برای تاسیس و شکل گیری آنها را به طور کامل بر اساس اساسنامه و قانون پیش نبرده است و همین مسئله می تواند برچسب غیرقانونی به این فدراسیون ها و فعالیت های شان بزند.

نادیده گرفته شدن ماده یک اساسنامه
آنچه مسلم است ملاک عمل در مورد تمام فدراسیون های فعال در ورزش کشور «اساسنامه فدراسیون های ورزشی» است که مصوبه هیات وزیران را دارد و توسط وزارت ورزش به تمام فدراسیون ها هم ابلاغ شده است.
ماده اول این اساسنامه به تعریف فدراسیون ها اشاره دارد و شرایط «به رسمیت شناخته شدن» آنها؛ بندی که در تشکیل فدراسیون های آمادگی جسمانی، ورزش های دریایی و ساحلی و بادبانی به طور کامل دیده نشده است.
در ماده اول اساسنامه فدراسیون های ورزشی آمده است: «فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، نهاد عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری با مدت فعالیت نامحدود است و به عنوان بالاترین مرجع ذی صلاح عهده دار رشته / رشته های ورزشی تحت پوشش در کشور می باشد و از سوی وزارت ورزش وجوانان و «کمیته ملی المپیک» به رسمیت شناخته شده است تا بر مبنای قوانین و مقررات مربط با رعایت موزاین اسلامی فعالیت نماید.
تاسیس فدراسیون های جدید با تصمیم وزارت ورزش بوده است و حکم متصدیان فعلی آنها هم توسط وزیر صادر شده است، اقداماتی که در راستای به رسمیت شناخته شدن این فدراسیون ها توسط وزارت ورزش انجام شده است، مسئله ای که در رابطه با کمیته ملی المپیک نادیده گرفته شده و هنوز هم اقدامی در جهت آن صورت نگرفته است.
به نظر می رسد روند طبیعی اینگونه باشد که وزارت ورزش تاسیس فدراسیون های جدید را به صورت رسمی به کمیته ملی المپیک اطلاع رسانی کند تا این کمیته از طریق روند اداری و قانونی در جریان قرار گرفته و اینگونه فدراسیون های های تازه تاسیس را به رسمیت بشناسد اما خبرنگار مهر کسب اطلاع کرده تا به امروز که چهارماه از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانی و یک ماه از تشکیل فدراسیون ورزش های دریایی و ساحلی و فدراسیون بادبانی می گذرد مسئولان کمیته ملی المپیک هیچ گونه اعلام نظری در رابطه با این فدراسیون ها نداشته اند چرا که اصلا مکاتبه ای با این محوریت نداشته اند.

خلایی که باید پُر شود
تشکیل فدراسیون های جدید اقدامی انحصاری وزارت ورزش در دولت سیزدهم است که با وجود بسیاری انتقادات و ابهامات نسبت به شکل گیری و شرح فعالیت و ماموریت آنها، مبادرت به انجامش داشته و حتی اینگونه به نظر می رسد که جداسازی برخی رشته ها از فدراسیون متبوع شان و ادامه حیات آنها به عنوان فدراسیون جداگانه ادامه دار باشد.
با این اوصاف بهتر است این جداسازی و گسترده تر کردن فهرست فدراسیون های ورزشی از هر حیث اصولی و مطابق با قانون باشد تا حداقل از این حیث نقدی به آنها و درستی فعالیت و حیات شان وارد نشود نه اینکه با نادیده گرفتن نقش و جایگاه کمیته ملی المپیک در به رسمیت شناخته شدن آنها، خدشه وارد کند.
به هر حال کمیته ملی المپیک بعد از وزارت ورزش دومین نهاد تصمیم گیر در ورزش به حساب می اید آنهم با مجمعی گسترده که بیش از ۴۰ فدراسیون عضو آن هستند. این فدراسیون ها شامل فدراسیون های المپیکی و اسیایی هستند.