۱۲۹ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شد
۱۲۹ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شد

بوشهر- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تاکنون ۱۲۹ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شده است.

کبری توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت مناسب بارش‌ها در پاییز و زمستان شاهد بهبود وضعیت تولید گندم در استان هستیم.
وی با اشاره به کشت گندم در ۱۵ هزار هکتار به صورت آبی و ۸۵ هزار هکتار به صورت دیم در سطح استان خاطرنشان کرد: برداشت گندم در حدود ۹۰ هزار هکتار از اراضی گندم استان انجام شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به افزای سه برابری برداشت گندم در استان اضافه کرد: تاکنون ۱۲۹ هزار و ۱۰۰ تن محصول گندم از اراضی کشاورزی استان بوشهر برداشت شده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۱۵ هزار و ۱۶۴ تن گندم معمولی، هزار و ۲۲۰ تن گندم دروم تحویل انبارهای تعیین شده استان بوشهر در ۱۴ منطقه شده است.
توکلی از خرید هزار و ۲۳۴ تن محصول گندم قراردادی و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن بذر گندم از کشاورزان استان بوشهر خبر داد.