۴۰ درصد نقاط استان بوشهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت
۴۰ درصد نقاط استان بوشهر در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفت

بوشهر- در جدیدترین رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت، چهار شهرستان استان بوشهر در وضعیت نارنجی و شش شهرستان در وضعیت آبی و زرد کرونایی قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی که توسط سامانه ماسک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است، چهار شهرستان استان در وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
بر این اساس شهرستان‌های بوشهر، تنگستان، دشتستان و گناوه در وضعیت نارنجی کرونایی قرار گرفتند.
همچنین شهرستان‌های دشتی، دیر و کنگان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.
شهرستان‌های جم، دیلم و عسلویه همچنان در وضعیت آبی کرونایی هستند.