آثار برگزیده جشنواره نوجوان سالم در بوشهر معرفی شدند
آثار برگزیده جشنواره نوجوان سالم در بوشهر معرفی شدند

بوشهر- ۱۳۵ اثر به عنوان آثار برگزیده دوازدهمین جشنواره نوجوان سالم در استان بوشهر معرفی شدند.