آخرین وضعیت کرونایی استان بوشهر/ ٨٠ درصد شهرستان ها آبی شدند
آخرین وضعیت کرونایی استان بوشهر/ ٨٠ درصد شهرستان ها آبی شدند

بوشهر- بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی، هشت شهرستان استان بوشهر در وضعیت آبی و دو شهرستان در وضعیت زرد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین وضعیت رنگ‌بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرستان‌های بوشهر، جم، دشتستان، دشتی، عسلویه، کنگان، گناوه و تنگستان در وضعیت آبی کم خطر کرونایی قرار دارند.
همچنین بر این اساس شهرستان‌های، دیر و دیلم در وضعیت زرد با خطر متوسط کرونایی قرار دارند.
بر اساس آخرین ارزیابی‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تغییر رنگ شهرستان تنگستان از زرد با خطر متوسط به آبی ۸۰ درصد از مجموع ۱۰ شهرستان این استان در وضعیت کم خطر (آبی) قرار گرفتند.