آمبولانس‌های شهرستان دیر فرسوده است/ لزوم تقویت ناوگان اورژانس
آمبولانس‌های شهرستان دیر فرسوده است/ لزوم تقویت ناوگان اورژانس

بوشهر- عمر بالا و فرسودگی ناوگان اورژانس ۱۱۵ شهرستان دیر و بُعد مسافت تا نزدیک ترین مرکز درمانی مجهز موجب شده جان بیماران اورژانسی در خطر باشد.