اتفاق هشدار دهنده در اقتصاد ایران/ مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند
اتفاق هشدار دهنده در اقتصاد ایران/ مدیران باید جسارت تصمیم‌گیری داشته باشند

یک کارشناس اقتصادی گفت: مقدار ارزی که سیف، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی از دست داده و برای حفظ ثبات بازار، وارد بازار کرده، به مراتب کمتر از پیشینیان خودش بوده است؛ بیشتر از آقای همتی و به مراتب کمتر از آقای بهمنی و دوره آقای مظاهری و آقای شیبانی بوده است.