احتمال لغو دربی پایتخت وجود دارد
احتمال لغو دربی پایتخت وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عابد ملکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش آلاینده‌ها احتمال لغو دربی پایتخت در روز سه‌شنبه وجود دارد. ملکی عنوان داشت: با توجه به افزایش آلاینده‌ها یکشنبه و یا دوشنبه و با تکمیل شدن الگوهای هواشناسی در مورد برگزاری یا لغو دربی پایتخت تصمیم گیری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عابد ملکی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به افزایش آلاینده‌ها احتمال لغو دربی پایتخت در روز سه‌شنبه وجود دارد.
ملکی عنوان داشت: با توجه به افزایش آلاینده‌ها یکشنبه و یا دوشنبه و با تکمیل شدن الگوهای هواشناسی در مورد برگزاری یا لغو دربی پایتخت تصمیم گیری می‌شود.