اختلاس در استان بوشهر/یک مدیر شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو دستگیر شد
اختلاس در استان بوشهر/یک مدیر شرکت زیرمجموعه وزارت نیرو دستگیر شد

بوشهر- مدیرکل بازرسی استان بوشهر گفت: حکم بدوی اختلاس مدیر شهرستان یکی از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت نیرو در این استان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق شهبازی اظهار داشت: این حکم در نتیجه ارائه فاکتور صوری و برداشت از حساب شرکت دولتی صورت گرفته است که با ورود بازرسی کل استان به پرونده و ارجاع موضوع به مرجع قضائی حکم بدوی اختلاس صادر شد.
وی بیان کرد: بر این اساس فرد متخلف محکوم به دو سال حبس تعزیری، رد اصل مال و دو برابر جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.