ادارات استان بوشهر روز چهارشنبه تعطیل شد
ادارات استان بوشهر روز چهارشنبه تعطیل شد

بوشهر- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر گفت: به منظور مدیریت مصرف برقادارات استان بوشهر در روز چهارشنبه تعطیل است.