اردوی جهادی چله نوکری و خدمت در استان بوشهر
اردوی جهادی چله نوکری و خدمت در استان بوشهر

بوشهر- اردوی جهادی چله نوکری و خدمت در مناطق محرم بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به همت قرارگاه جهادی افسران ولایت استان بوشهر اردوی جهادی چله نوکری و خدمت در مناطق محرم بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی استان بوشهر برگزار شد.
مسئولان استانی و کشوری با حضور در این منطقه محروم از وضعیت خدمات‌رسانی و مشکلات این منطقه بازدید کردند.