ارسال دعوتنامه مجمع کمیته المپیک برای اعضا و اعلام دستورالعمل‌ها
ارسال دعوتنامه مجمع کمیته المپیک برای اعضا و اعلام دستورالعمل‌ها

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ١٧ اسفندماه برگزار خواهد شد. قرار بود این مجمع به صورت انتخاباتی و همراه با رای گیری برای تعیین ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک باشد اما به دلیل آماده نبودن آیین نامه اجرائی برای انتخابات، این بخش مجمع […]

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک ١٧ اسفندماه برگزار خواهد شد.
قرار بود این مجمع به صورت انتخاباتی و همراه با رای گیری برای تعیین ترکیب جدید هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک باشد اما به دلیل آماده نبودن آیین نامه اجرائی برای انتخابات، این بخش مجمع از دستور جلسه خارج شده است.
بدین ترتیب مجمع جدید کمیته ملی المپیک صرفا به صورت عادی و سالیانه از ساعت ١۵ روز مقرر در محل آکادمی ملی المپیک آغاز خواهد شد. بر اساس اساسنامه کمیته ملی المپیک، حداقل چهل روز پیش از زمان مجمع باید دعوتنامه آن برای اعضا ارسال شود. بر این اساس دعوتنامه حضور در مجمع ١٧ اسفندماه برای اعضا ارسال شده است.
در این دعوتنامه محورها و دستورالعمل های مجمع چهل و هفتمین مجمع عمومی کمیته ملی المپیک به این شرح اعلام شده است:
۱- بررسی گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹
۲- بررسی گزارش مؤسسه حسابرسی رسمی در خصوص عملکرد مالی ۱۳۹۹
۳- ارائه گزارش سرپرست خزانه‌دار کمیته ملی المپیک (منابع و مصارف)
۴- تعیین حسابرس سال ۱۴۰۰
۵- بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص دستورالعمل (جدید برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک موضوع تبصره ۲ ماده ۶ اساسنامه جهت ارسال به IOC)
۶- تعیین تاریخ برگزاری مجمع انتخابی کمیته
۷- بررسی و تصویب شاخص‌های ویژه سال ۱۴۰۱ فدراسیون‌ها
۸- تصمیم‌گیری در مورد درخواست فدراسیون‌های عضویت در مجمع عمومی
۹- سایر موارد
همچنین در دعوتنامه ارسالی به اعضای مجمع کمیته ملی المپیک تأکید شده که گزارش عملکرد سال ۹۹ و گزارش حسابرسی رسمی و دستورالعمل برگزاری انتخابات متعاقباً ارسال می‌شود.