استحکام بنای مدارس و مراکز غیردولتی استان بوشهر ارزیابی می‌شود
استحکام بنای مدارس و مراکز غیردولتی استان بوشهر ارزیابی می‌شود

بوشهر- رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: استحکام بنای مدارس و مراکز غیردولتی استان بوشهر ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی ملاکی عصر شنبه در نشست تعیین تکلیف تأیید استحکام بنای مدارس و مراکز غیردولتی استان بوشهر اظهار داشت: مدارس و مراکز غیردولتی جدید بر اساس آئین نامه ۶۹۷ توسط اداره کل نوسازی مدارس و شرکت مشاوره فنی هفت اقلیم مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: مدارس و مراکز غیردولتی استان که تأیید نوسازی آنها بیش از پنج سال نگذشته توسط شرکت مشاوره فنی هفت اقلیم با تأیید شورای نظارت شهرستان و مناطق و تعهد در دفترخانه اسناد رسمی و بیمه مسئولیت مدنی، بیمه حوادث گروهی، بیمه دانش آموزان و کارکنان و بیمه آتش سوزی توسط مؤسس که متعهد به هر اتفاقی در مدرسه و یا مراکز غیردولتی خود می‌شوند فقط تا خرداد ماه سال ۱۴۰۳ صادر خواهد شد.
ملاکی گفت: این تعهد به منزله این است که به مؤسس آخرین فرصت مناسب برای مدت یکسال داده شود تا بتواند فضای آموزشی جدید و مورد تأیید با آئین نامه ۶۹۷ تهیه کنند.