اعتبارات لازم برای تکمیل سدهای دالکی و خائیز تامین شود
اعتبارات لازم برای تکمیل سدهای دالکی و خائیز تامین شود

بوشهر- استاندار بوشهر گفت: اعتبارات لازم برای تکمیل سدهای دالکی و خائیز در بودجه سال آینده تامین شود تا شاهد تکمیل این پروژه‌های مهم و تاثیرگذار باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده پنجشنبه‌شب در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: مسئولیت‌های اجتماعی در همه جای دنیا رعایت می‌شود ولی در ایران مورد بی‌توجهی و کم‌توجهی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه سه تا پنج درصد از سود خالص صنایع باید به مسئولیت‌های اجتماعی اختصاص یابد اضافه کرد: از نمایندگان مجلس انتظار داریم که صنایع را ملزم به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی کنند.
استاندار بوشهر با تاکید بر اینکه صنایع باید سرمایه‌های خود را به بانک‌های استان میزبان انتقال دهند بیان کرد: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که صنایع را ملزم کنند در هر منطقه‌ای هستند منابع مالی خود را در همان منطقه سپرده گذاری کنند.
وی استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را بهترین راهکار برای موفقیت در جنگ اقتصادی دانست و ادامه داد: ورود بخش خصوصی به صحنه بسیار مهم است و با فراهم شدن شرایط مردم کم کم وارد صحنه شده و اوضاع نیز در حال تغییر است.
محمدی‌زاده با تاکید بر لزوم بازنگری ساز و کارهای قانونی برای رونق کسب و کار توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی افزود: سرمایه گذار امروز در میدان مین قوانین و مقررات گیر می‌کند که مجلس شورای اسلامی با بازنگری قوانین و مقررات کسب و کار باید این موضوع را حل کند.
وی با تاکید بر تسهیل در روند موافقت اصولی، پروانه ساخت، تسهیلات بانکی و بهره برداری گفت: باید یک مجموعه متمرکز برای این کار مد نظر قرار گیرد.