بازسازی کمپ مرحوم ناصر حجازی متوقف شد/ نیاز به تصمیم درست آجورلو
بازسازی کمپ مرحوم ناصر حجازی متوقف شد/ نیاز به تصمیم درست آجورلو

به گزارش خبرنگار مهر، کمپ مرحوم ناصر حجازی که وضعیت مناسبی نداشت از مهرماه سالجاری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا ضمن بازسازی، در برخی بخش ها توسعه یابد که تاکنون حدود ۷۰ درصد کار پیش رفته و بخش های مهم و حرفه ای به آن اضافه شده است. با وجود پیشرفت خوبی که […]

به گزارش خبرنگار مهر، کمپ مرحوم ناصر حجازی که وضعیت مناسبی نداشت از مهرماه سالجاری در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت تا ضمن بازسازی، در برخی بخش ها توسعه یابد که تاکنون حدود ۷۰ درصد کار پیش رفته و بخش های مهم و حرفه ای به آن اضافه شده است.
با وجود پیشرفت خوبی که در بازسازی و تکمیل این کمپ صورت گرفته بود و یک زمین چمن مصنوعی جدید به این مجموعه اضافه شده است و سالن همایش ها و … نیز در نظر گرفته شده اما بنا بر دلایلی این روند متوقف شده است.
مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال باید در این مورد تصمیم بگیرد و با افرادی که مانع از پیشرفت این کار می شوند برخورد کند تا این کمپ تکمیل و در اختیار باشگاه قرار گیرد.