بازیکن پرسپولیسی بعد از پیوستن به استقلال: آمده‌ام تا دیده شوم!
بازیکن پرسپولیسی بعد از پیوستن به استقلال: آمده‌ام تا دیده شوم!