برداشت شبانه خرما در دشتستان
برداشت شبانه خرما در دشتستان

بوشهر- گرمای هوا در استان بوشهر باعث شده تا برداشت خرما در برخی نقاط استان شب‌هنگام انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دشتستان با داشتن ۷۰ درصد از نخیلات استان بوشهر به عنوان قطب تولید خرمای استان بوشهر محسوب می‌شود.
سالانه ۱۶۵ هزار تن محصول از سطح ۳۴ هزار هکتار نخیلات استان بوشهر برداشت می‌شود.
این روزها استان بوشهر روزهای گرم و مرطوبی را تجربه می‌کند که کار کردن در باغات را سخت کرده و کشاورزان و کارگران ترجیح می‌دهند شب‌هنگام برای برداشت خرما اقدام کنند.