بزرگترین ریزش بورس در یک ماه اخیر رقم خورد/ بازار سرمایه گروگان چیست؟
بزرگترین ریزش بورس در یک ماه اخیر رقم خورد/ بازار سرمایه گروگان چیست؟

‌بزرگترین سقوط شاخص در یک ماه اخیر  در حالی رقم خورد که همه برآوردهای کارشناسی نشان می‌داد بورس تهران در سال جاری می‌تواند گوی سبقت را از سایر بازارها برباید .