بلیت هواپیما از دسترس خارج شد/ ماجرای گرانی دوباره قیمت بلیت هواپیما
بلیت هواپیما از دسترس خارج شد/ ماجرای گرانی دوباره قیمت بلیت هواپیما

پس از افزایش قیمت بلیت هواپیما در خردادماه، به نظر می‌رسید صنعت هوایی هم کمی آرام بگیرد، اما مخالفت شرکت‌های هواپیمایی با این نرخ و درخواست برای افزایش بیشتر قیمت و گران‌فروشی آنها، تاکنون ماجرا را کش داده است.