بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار در استان بوشهر
بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار در استان بوشهر

بوشهر- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوشهر از بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار در این استان خبر داد.