بهره برداری از واحدهای مسکونی در شهرستان دیر
بهره برداری از واحدهای مسکونی در شهرستان دیر

بوشهر- ۱۱ واحد مسکونی منازل سازمانی گمرک دیر با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۱ و احد مسکونی منازل سازمانی گمرک دیر با هزار و ۳۰۰ مترمربع مساحت و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان توسط سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی به بهره برداری رسید.