بوشهر در جایگاه سوم کشور در تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت
بوشهر در جایگاه سوم کشور در تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر در جایگاه سوم کشور در تخصیص زمین برای طرح جوانی جمعیت قرار دارد، گفت: دشتی و دشتستان بیشترین ثبت نام را داشته اند.