بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی به شهرستان گناوه اختصاص یافت
بیش از ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی به شهرستان گناوه اختصاص یافت

گناوه آنلاین؛ فرماندار گناوه گفت: ۱۳۶ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای قانون بودجه ۱۴۰۱ به این شهرستان اختصاص  یافته است که در بین دستگاه‌های اجرایی توزیع می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدتقی صفری روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی این شهرستان افزود: این اعتبار برای ۳۹  دستگاه اجرایی جهت ۱۴۱ پروژه در حوزه های مختلف از جمله بهداشت، ورزش، آموزش و پرورش ، فرهنگ و هنر و زیرساختی مصوب و پیش بینی شده است.

وی اظهارداشت: در اعتبارات توزیع شده  بین دستگاههای اجرایی ، قانون، عدالت ، توانمندی و حقوق مردم رعایت شده است.

صفری گفت: باتوجه به اینکه اعتبار مصوبه های سفر رئیس جمهور در حوزه شهرستانی و استانی در اختیار مدیران استانی است ، انتظار داریم به این شهرستان اهتمام جدی ورزند.

فرماندار گناوه افزود: این شهرستان ظرفیت های بسیار خوب و همچنین قهرمانان ورزشی در سطوح بین المللی دارد که باید یک نگاه ویژه به  آنها شود تا بتواتیم قهرمانان بیشتری را پرورش دهیم.

وی  با بیان اینکه شهرداری های گناوه و بندرریگ نیازمند توجه خاصی هستند، افزود: بودجه های مصوب شده برای پروژه ها براساس اولویت بندی توزیع شده است و مدیران مربوطه نیز اولویت ها را مدنظر قرار دهند و نظارت دقیقی داشته باشند.

فرماندار گناوه از مدیران دستگاه‌های اجرای شهرستان خواست ، اعتبارات ملی که به استان اختصاص می‌یابد، پیگیری مجدانه ای داشته باشند .